Een functionerende doorgang is meer dan een deur

PRODOOR BENELUX IS AUTORITEIT IN DEUREN VOOR DE VOEDINGSINDUSTRIE
Dat een deur niet zomaar een deur is, kom je snel te weten als je met Ronnie Schiltmans praat, eigenaar en bezieler van Prodoor Benelux, in Nederland de absolute autoriteit op het gebied van premium deuren en poortoplossingen voor de voedingsindustrie en inmiddels ook met vaste voet aan de grond in België en andere Europese landen. “Eigenlijk gaat het bij ons niet in de eerste plaats over de verkoop van deuren en poorten. Wij adviseren en engineeren duurzaam functionerende doorgangen voor de voedingsindustrie.”

VERKEERDE KEUZES
Ronnie Schiltmans: ”Wanneer we weer eens een bedrijfsleider in de voedingssector gaan depanneren omdat de deur van zijn vriesafdeling niet meer sluit, worden wij vaak geconfronteerd met verkeerde keuzes die al in het ontwerp van het gebouw zitten ingebakken. Al te vaak zetten architecten een gebouw neer, met inbegrip van deuren en poorten, zonder na te denken over hoe die moeten gaan functioneren binnen het gebouw. Het gevolg zijn deuren en poorten die niet op hun taak berekend zijn.”

ONE-STOP-SHOP VOOR DEUREN IN DE VOEDINGSINDUSTRIE
Die taken kunnen velerlei zijn: van simpelweg afsluiten tot isoleren, vocht, geuren e.d. buitenhouden, en brandbeveiliging. Prodoor Benelux heeft dan ook een compleet assortiment, gaande van luchtdeuren en koel- en vriesdeuren tot snelloopdeuren, branddeuren, loskadedeuren en sectionaalpoorten. Voeg daarbij een 24 uurs, 7 dagen op 7 service- en onderhoudsploeg met 24 volledig toegeruste monteurs, en je kunt gerust stellen dat Prodoor Benelux terzake one-stop-shop is voor de voedingsindustrie.

MEEDENKEN IN ONTWERPFASE
”Wat ons bij nieuwbouwprojecten onderscheidt van andere leveranciers is dat wij aan de voorkant van het project instappen”, vervolgt Ronnie Schiltmans. We kunnen enkel toegevoegde waarde leveren en het verschil maken wanneer wij vanaf het begin bij het ontwerp betrokken worden. Want dan kunnen wij samen met de bouwheer de juiste keuzes maken en hem behoeden voor de verkeerde keuzes die wij op onze servicerondes tegenkomen. De producten die wij verkopen, engineeren en installeren zijn dus een direct gevolg van het werk dat wij aan de voorkant van het bouwtraject verrichten.”

De voedingsindustrie is aan steeds strengere regelgeving onderworpen. Voedselveiligheid, hygiëne (HACCP), maar ook energiebesparing en CO2-uitstoot worden almaar belangrijker. Goed en snel sluitende en isolerende deuren, bv. bij diepvriesproducten, zijn een cruciale schakel in de koudeketen. Dat resulteert ook in energiebesparing. Bovendien werkt Prodoor Benelux bij installatie en onderhoud enkel met foodsafe producten.

ONDERHOUDSCONTRACT LEVERT BESPARING OP
Rudi Callaert, General Manager voor België: ”Service & onderhoud zijn het sluitstuk van ons aanbod. Naast een bron van kennis en ervaring, geeft het ook toegevoegde waarde. In België wordt het belang van onderhoud nog te vaak onderschat. Wij raden aan om onze deuren tweemaal per jaar te inspecteren. Goed onderhoud, liefst via een contract en aan de hand van inspectielijsten, vermijdt plotse pannes en dure problemen op termijn en levert dus ook besparing op. Onze deuren hebben allemaal een uniek nummer, waaronder de volledige historiek van de deur geïnventariseerd wordt. Onze service is bovendien snel en allround. Wij staan standby 24/7 en kunnen zeer snel bij de klant ter plaatse komen en we kennen en servicen alle merken, ook die welke wij niet zelf verdelen. Momenteel loopt een speciale actie tot 31/12 waarbij we een kosteloos onderhoud aanbieden aan al de industriële poorten en deuren van de klant.”

”Ten slotte voeren wij ook renovatieprojecten uit. Wij voeren een duurzaamheidscheck uit en stellen samen met de klant een herstelplan op korte en langere termijn op. Zo kunnen bedrijven in de voedingssector hun deureninfrastructuur tegen een budgettair haalbaar ritme optimaliseren”, besluit Ronnie Schiltmans. 

 

By | 2020-10-22T14:57:27+00:00 oktober 16th, 2020|Nieuws|